x Nyt nodesystem Forsøg x
          Denne side udgår igen, når systemet er helt klart til brug


Repertoirelister spillemandsdansen
  1. ( Uge:13 )  Uge 13 reprtoire
  2. Stiknode Når du klikke på noden afspilles melodien
  3. Mini node Denne mulighed viser en komprimeret udgave af stiknoder i to spalter
  4. Alle noder Listen, der vises, indeholder alle ugens noder og giver forskellige muligheder:
    1. Under hver node er der listet en række muligheder, f.eks. for Morten Larsen: Gå til node (viser noden)  Hør melodi (spiller melodien)  Restart (genstarter melodien)   - 3 sekunder (rykker 3 sek. tilbage meledien)  Pause/(SpilVidere) (pause eller spilvidere i meleodien)   Gå til sidens index (går til idex øverst i listen)  YouTube Video (link til video, hvis en sådan findes) - Forklaring vises, når du peger på linket
    2. Øverst på siden findes en række muligheder. Den vigtigste er nok  "printvenlig", der giver hele liste, som både er fin til udprintning og til skærmvisning

Ulige måneders caféprogram  Caféprogram: januar,marts,maj,september,november Stiknode Mini node Alle noder PDF
Lige måneders caféprogram  Caféprogram: februar,april,juni,august, oktober,december Stiknode Mini node Alle noder PDF

Hennings noder
Vigtige links specielt for dansere hos  Folkets Hus Spillefolk
Hør masser af svesk musik + noderSiden er sidst opdateretSidst opdateret 13-03-2019