Beskrivelser
om dans i
PDF-format
- Begreber
-
Trin
-
Fatninger, opstil-linger og figurer
Sjove tegninger om dans

   Se videoer og lyt til musik:
1) DEGEBERG 2011

2) Lær 42 Schottisher

Du kan også finde filmene under
Dansebeskrivelser & Turdanse

Vi kan indtil videre ikke danse på Lindegaarden. Her er nogle muligheder for at more dig der hjemme. Og hvis du bruger dem fornuftigt, er der en chance for, at du er bedre til at danse, når vi igen kan danse.
Men hvad med en lille sang? Phillip Faber har morgensang kl. 9 på DR1. Men klik på billedet, så kan du synge, når du vil.
 
Dansere fra Spillemands-
dansen på Fri-
landsmuseet
september 2008
- 12 videoer -
Begynd med
grundtrinene.

dem kan alle
finde ud af


Jensen & Bugge,
 
Steen Jagd, Hørup
Gangspil i Sønderho med Bugge og bl.a. Peter Uhrbrand

    Motion for   
  smilebåndet 

 
Kulturstedet Lindegaarden er hårdt ramt af Coorna-krisen.
Vi har brug for Lindegaarden og den har brug for din støtte:

    kortlink.dk/25wcw

  OBS! OBS! OBS! OBS! OBS!
Vi  følger retningslinjerne udstukket af folketinget, og vi regner ikke med, at der bliver dans på denne side af sommerferien.
Vi  håber på at kunne begynde danseaftner i september måned, men intet er sikkert i disse Corona-tider.
Stramninger eller lempelser vil det blive meddelt her på hjemmesiden

Hold øje med hjemmesiden, som løbende vil blive ajourført
.
 Næste dansedag: UVIST - sandsynligvis primo september
  Det Åbne Hus , Stades Krog 9 den 16. maj er aflyst 

Mange hilsner
Kurt
Tlf.:
30 59 01 34 -
Email: kwh@folkedanser.eu
Der var musik på Lindegaarden 5. maj, 12. og 19 maj kl. 19.
Vi spiller igen den 26. maj kl. 19.
26. maj Spilleprogram (pdf) - Spilleforløb med nodeadgang
2. og 9. juni Spilleprogram (pdf) - Spilleforløb med nodeadgang
Siden er sidst opdateret 31-05-2020 Webmaster: