Folkemusik på nettet:
Tove de Fries og Malene D. Beck
Baltinget
Evald Thomsen
 
Folkets Hus - Folkets Hus spillefolk m.fl.