Dansetrin: Siden er sidst opdateret 07-04-2013
I dette afsnit gennemgås de dansetrin, der bruges mest i folkedans. Er du nybegynder, er det nok en god idé at deltage i et af de begynderkursus, visse folkedanserforeninger tilbyder.
Farum Folkedanserforening er en af de foreninger, der tilbyde grundkurser. Se farumfolkedansere.dk/begynder.htm.
Generelt:
 • Herren begynder med vestre fod og damen med højre.
 • Danseretningen er mod solen (t.h.) med mindre andet angives.
 • Et skridt er en fodflytning, hvor kroppens tyngdepunkt flyttes  fra fod til fod.
 • Et trin består af et eller flere skridt.
 • Foto lånt fra farumfolkedansere.dk/begynder.htm

  Kilde for dette afsnit er hovedsageligt: Håndbog over trin og og udtryk i dansk folkedans, udgivet af Foreningen til Folkedansens Fremme.
  Appel:
   
  Et let rytmisk tramp i gulvet med den ene fod.
  - Ved tre appeller er der fodskifte.
  - I møller, kredse o.lign., der danses med vending, markeres vendingen ofte med en appel.

  Til toppen
  Balancétrin (hopsabalance, pas de bas)

  Balancétrin, hopsabalance og pas de bas er beslægtede trin, og der findes flere varianter.
  Balancétrin danses pa stedet og opdeles i venstretrin og højretrin.

  Her beskrives en grundform:
   
  Venstretrin:
  Venstre fod flyttes et lille skridt til venstre.
  Højre fod sættes med fodballen i gulvet hen foran venstre fod, idet denne løftes lidt og sættes i gulvet igen.
   
  Højretrin:
  Højre fod flyttes et lille skridt til højre.
  Venstre fod sættes med fodballen i gulvet hen foran højre fod, idet denne løftes lidt og sættes i gulvet igen.

  Trinnets karakter varieres efter rytme, taktart og tempo.

  Danses flere balancetrin efter hinanden, bruges venstre¬trin og højretrin skiftevis.
  Hopsabalance er balancetrin i hopsarytme.

  Til toppen
  Chassétrin
   
  Chassétrin kan danses fremad, bagud eller til siden.

  Den ene fod flyttes et skridt i bevægelsesretningen.
  Den anden fod sættes hen ved siden af.
  Den første fod flyttes igen et skridt i bevægelsesretningen.
  Trinnet afsluttes med en let hælhævning eller et hop, afhængig af rytme, taktart og tempo.

  Danses flere chassetrin efter hinanden, begyndes skiftevis med den ene og den anden fod.

  Til toppen
  Gadedrengehop
   
  Svigt på samme fod. Man lægger vægten ned

  Til toppen
  Gangtrin
   
  I gangtrin flyttes fødderne frem forbi hinanden som i Almindelig gang.
  Kropsvægten følger den fod, der flyttes. Trinnets karakter varieres efter rytme, taktart og tempo.
  Gangtrin kan også udføres baglæns.

  Til toppen
  Glisadetrin
   
  Glissadetrin kan udføres forlæns eller baglæns.

  Den ene fod flyttes et skridt i bevægelsesretningen.
  Kropsvægten følger denne fod.
  Den anden fod sættes hen ved siden af.
  Trinnets karakter varieres efter rytme, taktart og tempo.

  Danses flere glissadetrin efter hinanden, begyndes med samme fod.

  Til toppen
  Hambo Musikeksempel (Hambo på Logen):  
  Fattningar Enkel handfattning, (indansningen), hambofattning (omdansningen).
  1: Dalsteg
  2: Gangtrin
  3: Hambosteg
  Udgangsstilling: Parvis i åben kredse, enkel håndfattning

  Hela dansen driver i dansriktningen.

  Til toppen
  Hop
   
  Hop udføres på stedet.

  Ved hop på et ben forstås afsæt og landing på samme ben.

  Ved hop på begge ben forstås afsæt og landing på begge ben samtidigt,

  Kropsvægten er ligeligt fordelt på begge ben.

  Til toppen
  Hopsatrin A Danish dance at Mostly Waltz Plus Gammeldans, 11-09-08 Musikeksempel (Brøndums hopsa):
  Hopsatrin kan danses fremad, bagud, på stedet og med omdansning ret eller avet om.
  Hopsatrin opdeles i venstretrin og højretrin.
  Danses flere hopsatrin efter hinanden, bruges venstretrin og højretrin skiftevis.
  Bevægelsen i hvert trin foregår på fodballerne i en firtælling
  .
   
  Fremad
  Venstretrin:
  Med et afsæt fra højre fod flyttes venstre fod frem i bevægelsesretningen.
  Højre fod føres lidt forbi venstre, hvorefter venstre fod sættes ved siden af højre.

   
  Højretrin:
  Med et afsæt fra venstre fod flyttes højre fod frem i bevægelsesretningen.
  Venstre fod føres lidt forbi højre, hvorefter højre fod sættes ved siden af venstre.

   
  Bagud
  Danses som hopsatrin fremad, men med fodflytning bagud.
   
  På stedet
  Venstretrin:

  Begyndende med venstre fod udføres tre fodskift på stedet
  .
   
  Højretrin:
  Begyndende med højre fod udføres tre fodskift på stedet.
  Du kan se filmen på fuld skærm ved at klikke på det firkantede
  symbol (næstsidst) (tryk på taste Esc for at vende tilbage)
  Omdansning ret om
  Der bruges to hopsatrin til en omgang ret om, idet man bevæger sig i danseretningen.
   
  Venstretrin:
  Med et afsæt fra højre fod flyttes venstre fod et skridt rundt i bevægelsesretningen, idet der drejes ca. en kvart omgang.
  Højre fod føres om bag venstre, idet drejningen fortsættes.
  Venstre fod sættes ved siden af højre, idet drejningen fuldføres.

   
  Højretrin:
  Med et afsæt fra venstre fod flyttes højre fod skrat frem til højre, idet der drejes ca. en kvart omgang.
  Venstre fod føres hen foran højre, idet drejningen fortsættes.
  Højre fod sættes ved siden af venstre, idet drejningen fuldføres.
    Omdansning avet om
  Der bruges to hopsatrin til en omgang avet om, idet man bevæger sig i danseretningen.
   
  Venstretrin:
  Med et afsæt fra højre fod flyttes venstre fod skrat frem til venstre, idet der drejes ca. en kvart omgang.
  Højre fod føres hen foran venstre, idet drejningen fortsættes.
  Venstre fod sættes ved siden af højre, idet drejningen fuldføres.

   
  Højretrin:
  Med et afsæt fra venstre fod flyttes højre fod et skridt rundt i bevægelsesretningen, idet der drejes ca. en kvart omgang.
  Venstre fod føres om bag højre, idet drejningen fortsættes.
  Højre fod sættes ved siden af venstre, idet drejningen fuldføres.

   
  Se mere om dansen hopsa Her (Niels Mejlhede)

  - Polka slut -
  Til toppen

  Hoptrin
   
  I hoptrin flyttes den ene fod et skridt frem.
  Et hop pa denne fod, idet den anden fores frem forbi som Indledning til næste trin.
  Trinnets karakter varieres efter rytme, taktart og tempo.

  Hoptrin kan også danses baglæns.

  Danses flere hoptrin efter hinanden, begyndes skiftevis med den ene og den anden fod.

  Til toppen
  Hurretrin (svingtrin, gammelmandstrin)
   

  V = venstre

  H = h
  øjre
  Hurretrin: Højre fod krydser foran venstre og venstre humper bagefter.   Omvendte hurretrin: Venstre fod krydser foran højre og højre humper bagefter.
  Hurretrin:

  1) i kreds:
  danses sidelæns til venstre. Med et lille skridt til venstre føres højre fod lige efter ind foran og lidt forbi den venstre. Vægten lægges på højre fod, og man går lidt ned i begge knæ i takt til musikken (og - ned - og - ned ..... og på venstre fods flytning til venstre, ned på begge ben, når højre fod krydses ind foran).

  2) parvis hurretrin: med almindelig fatning/overarmsfatning (se længere nede på siden) danses hurretrin ved at begge dansere har ydersiden af deres højrefod mod hinanden, dvs. deres højre skosnude peger hver sin vej.

  Kropsvægten ligger sammen med betoningen på højre fod. Trinets karakter varieres efter rytme, taktart og tempo.

  Til toppen
  Løbetrin
   
  Løbetrin ligner gangtrin, men udfores let fjedrende med et afsæt fra bageste fod.
  Trinnets karakter varieres efter rytme, taktart og tempo.
  Løbetrin kan også udfores baglæns.

  Til toppen
  Mazurkatrin Musikeksempel (Trads Mazurka): 

  Et mazurkatrin er tredelt, og betoningen er størst på første del af trinnet.

  Mazurkatrin opdeles i venstretrin og højretrin.

   

  Mazurkahop:
  I mazurkahop udføres to hop på det ene ben, mens der laves mazurkasving med det andet.

  Mazurkasving:

  Mazurkasving danses i en todelt bevægelse. Det ene ben føres frem. Derefter løftes knæet, hvorved benet bøjes, og tæerne peger naturligt nedad.
   
  Venstretrin:
  Venstre fod flyttes et lille skridt frem i bevægelsesretningen.
  Højre fod sættes hen ved siden af venstre.
  Idet der gøres et lille hop (mazurkahop) på højre ben, føres venstre fod en gang frem og tilbage samtidig med en let knæbøjning (mazurkasving). Venstre fod slutter længere fremme end højre ben, og tæerne peger naturligt nedad.

  Højretrin:
  Højre fod flyttes et lille skridt frem i bevægelsesretningen.
  Venstre fod sættes hen ved siden af højre.
  Idet der gøres et lille hop (mazurkahop) på venstre ben, føres højre fod en gang frem og tilbage samtidig med en let knæbøjning (mazurkasving). Højre fod slutter længere fremme end venstre ben, og tæerne peger naturligt nedad.

  Danses flere mazurkatrin efter hinanden, begyndes med samme fod.

  Mazurkasving fremme

  Mazurkasving bøjet

  Til toppen
  Menuettrin og mollevittrin Musikeksempel:

  Menuettrin og mollevittrin er varianter af samme trin.
  Trinnet danses over to tredelte takter (6 taktdele).
  Bevægelsen er jævn og glidende.

  Her beskrives en grundform:
  Højre fod flyttes frem i bevægelsesretningen.
  En lille dvælen på højre fod.
  Venstre fod flyttes et lille skridt frem.
  Højre fod flyttes et lille skridt frem.
  Venstre fod flyttes et lille skridt frem.
  En lille dvælen på venstre fod.

  This video clip was prepared by the Library of US Congress.
  Menuettrin og mollevittrin kan også danses baglæns, på stedet og med drejning.

   Varianter beskrives normalt i de enkelte danse.

  Danses flere menuettrin eller mollevittrin efter hinanden, begyndes altid med højre fod.

  Til toppen
  Polkatrin
   
  Musikeksempel (Løgstør polka):
  Polkatrin danses med drejning.

  Den ene fod flyttes et skridt til siden, idet man påbegynder en drejning.
  Den anden fod sættes hen ved siden af. Den første fod flyttes igen et skridt til siden, og drejningen fortsættes.
  Trinnet afsluttes med en let hælhævning eller et hop, afhængig af rytme, taktart og tempo,

  Polkatrin kan bade danses ret om og avet om, og der bruges to polkatrin til en omgang.

  Danses flere polkatrin eller hinanden, begyndes skiftevis med den ene og den anden fod.

  Til toppen
  Polonæsetrin / Polonaisetrin

  Polonaisetrinnet er tredelt. Der danses en hel omgang ret om på hvert trin.

  Herrens trin:
  Samtidig med en drejning ret om flyttes venstre fod et skridt rundt i bevægelsesretningen.
  Under fortsat drejning sættes højre fod i gulvet bag venstre, og der foretages en hurtig omtrædning på stedet med venstre fod.
  Højre fod flyttes frem og rundt i bevægelsesretningen, idet drejningen fuldføres.

  Danses i hurtigt tempo, kan herren sløjfe omtrædningen på venstre fod.

  Damens trin:
  Under begyndende drejning ret om sættes højre fod i gulvet, umiddelbart fulgt af en hurtig omtrædning på stedet med venstre fod.
  Under fortsat drejning flyttes højre fod skråt fremad til højre.
  Venstre fod flyttes rundt i bevægelsesretningen, idet drejningen fuldføres.

   
  Herren h hv h v h h
  Damen hv h v hv h v
    med herrens omtrædning uden herrens omtrædning

  I visse egne af landet benævnes omdansning med polonaisetrin som jydsk på næsen.

   


  Til toppen
  Reeltrin
   
  Reeltrin danses på stedet, og kropsbevægelsen foregår op og ned.

  Den ene fod sættes i gulvet lige bag den anden.
  Et lille hop frem på bageste fod, mens forreste fod føres tæt forbi om bagved som indledning til næste trin.
  Trinnets karakter varieres efter rytme, taktart og tempo.

  Danses flere reeltrin efter hinanden, begyndes skiftevis med den ene og den anden fod.
  Herover vises nogle lidt mere avancerede reeltrin med step

  Til toppen
  Sidegangstrin (sideskridt)
   
  Sidegangstrin udføres sidelæns.
  Den ene fod flyttes til siden.
  Den anden fod sættes til.
  Bevægelsen er gangpræget med kropsvægten fremme over fodballerne.
  Trinnets karakter varieres efter rytme, taktart og tempo.

  Til toppen
  Sideløbstrin
   
  Sideløbstrin udføres sidelæns med fodflytning som i Sidegangstrin.
  Afhængig af rytme, taktart og tempo udfores et større eller mindre afsæt.

  Til toppen
  Skottistrin
  Dancing Schottish at Gypsy Camp North 2007
    ♫ Musikeksempel (Lyø scottish):
  Se mere om dansen skottis Her (Niels Mejlhede)
   

  Du kan se filmen på fuld skærm ved at klikke på det firkantede symbol (næstsidst) (tryk på taste Esc for at vende tilbage)

  Til toppen
  Stegvalsetrin
     Til toppen
  Sønderhoning
   
  Klik på billedet for at det større
  Fordans:
  Dansen starter med at man går med hinanden i hånden i svigtende gangtrin. På et givet tidspunkt som herren bestemmer går man ind i runddans. Herren kan give en appel når runddansen starter.
  Runddans:
  Selv om musikken er todelt er danse trinnene 3-delt. De ligner meget hamboen eller Boda-polskaen. (Fra Grüner Nielsens bog: Folkelig Vals)
  Herrens trin er således:
  1a) højre fod sættes frem og samtidig svinges venstre fod i bue (slæbende) ud til venstre og frem]" (Dette er inddansningen gøres første gang kun)

  2) venstre fod sættes blødt i
  3) højre hæl føres hen til venstre hæl

  1 b) højre fods hæl hæves og sænkes med kort drejning til højre på begge ben og samtidig begynder svinget med venstre fod i bue (slæbende) ud til venstre og frem.
  2) 3), 1 b) 2 3 osv.

   

  Damens trin er således (Damens trin er altså de samme som herrens men forskudt et taktslag efter herrens):

  1) højre fod sættes frem overkryds lige foran ventre
  2) venstre fod svinges blødt langt til siden og sættes i gulvet
  3) drejning på begge fødderne
  Til toppen
  Totrin, sweitrit, zweitrit, tweitrit

  Totrin danses med drejning. Der bruges to totrin til en omgang.

  Totrin opdeles i venstretrin og højretrin.

  Venstretrin:
  Samtidig med drejning en halv omgang ret om flyttes venstre fod et skridt rundt i bevægelsesretningen.

  Højretrin:
  Samtidig med drejning en halv omgang ret om flyttes højre fod skrat frem og rundt i bevægelsesretningen.

  Trinnets karakter varieres efter rytme, taktart og tempo.

  Danses flere totrin efter hinanden, bruges venstretrin og højretrin skiftevis.

  Ved parvis omdansning begynder herren almindeligvis med et venstretrin, og damen med et højretrin. Parret bevæger sig i danseretningen.

  Til toppen
  Trippevalsetrin
   
  Musikeksempel (Trippevals nr. 353):
  Et trippevalsetrin er tredelt med ens betoning på alle tre taktdele.
  De enkelte trinbevægelser er korte.

  Den ene fod flyttes til siden, idet man påbegynder en drejning.
  Den anden fod sættes hen ved siden af.
  Den første fod flyttes igen til siden, idet drejningen fuldføres.

  Trippevalsetrin kan danses bade ret om og avet om, og der bruges to trippevalsetrin til en omgang.

  Danses flere trippevalsetrin efter hinanden, begyndes skiftevis med den ene og den anden fod.
  Se mere om dansen trippevals Her (Niels Mejlhede) 

  Til toppen
  Tyrolertrin (f.eks. vals, hopsa)  

  I det viste eksempel indledes med tylolervals

   
  Ordet tyroler indgår i forbindelse med trinnavne som f.eks. vals og hopsa.
  Betegnelsen refererer til arm- og kropsbevægelser, når der danses fremad med parvis håndfatning.

  De sammenfattede hænder føres med små armbevægelser frem pa første trin og tilbage pa andet trin, idet der udføres en lille naturlig drejning i kroppen.
  Ved chassetrin føres de sammenfattede hænder dog først tilbage og dernæst frem.
   
   
  Se mere om dansen vals Her (Niels Mejlhede)

  Til toppen
  Valsetrin Musikeksempel (Den sødeste vals):
   
  Valsetrin kan danses fremad, bagud, pa stedet og med omdansning ret eller avet om.
  Valsetrin opdeles i venstretrin og højretrin.
  Danses flere valsetrin efter hinanden, bruges venstretrin og højretrin skiftevis.
  Et valsetrin er tredelt, og betoningen er størst pa første del af trinnet.
  Fremad:
  Venstretrin:
  Venstre fod flyttes et skridt frem i bevægelsesretningen. Højre fod føres lidt forbi venstre, hvorefter venstre fod sættes ved siden af højre.
  Højretrin:
  Højre fod flyttes et skridt frem i bevægelsesretningen. Venstre fod føres lidt forbi højre, hvorefter højre fod sættes ved siden af venstre.
  Bagud:
  Danses som valsetrin fremad, men med fodflytning bagud.
  På stedet:
  Venstretrin:
  Begyndende med venstre fod udføres tre fodskift på stedet.
  Højretrin:
  Begyndende med højre fod udføres tre fodskift på stedet
  .
  Omdansning ret om: - Der bruges 2 valsetrin i danseretningen til en omgang, idet man bevæger sig i danseretningen.
  Venstretrin:
  Venstre fod skråt frem med drejning kvart omgang mod venstre.
  Fortsæt drejning med højre fod foran venstre.
  Fuldfør drejning ved at sætte venstre fod ved siden af højre (samle)
  Højretrin:
  Højre fod skråt frem med drejning kvart omgang til højre.
  Fortsæt drejning ved at sætte højre venstre fod bag om højre.
  Fuldfør drejning ved at sætte højre fod ved siden af venstre (samle).
  Omdansning avet om: - Der bruges 2 valsetrin i danseretningen til en omgang, idet man bevæger sig i danseretningen.
  Venstretrin:
  Venstre fod skråt frem med drejning kvart omgang mod venstre.
  Fortsæt drejning med højre fod foran venstre.
  Fuldfør drejning ved at sætte venstre fod ved siden af højre (samle)
  Højretrin:
  Højre fod skråt frem med drejning kvart omgang i bevægelsesretning.
  Fortsæt drejning ved at sætte højre venstre fod bag om højre.
  Fuldfør drejning ved at sætte højre fod ved siden af venstre (samle).
  Se mere om dansen vals Her (Niels Mejlhede)
  Til toppen
  Vippetrin
   
  Vippetrin danses på stedet og opdeles i venstretrin og højretrin.
  Kropsbevægelsen foregår op og ned.

  Venstretrin: Et hop på venstre fod. idet h0jre ben svinges lidt til højre.
  Højretrin: Et hop på høre fod, idet venstre ben svinges lidt til venstre.

  Danses flere vippetrin efter hinanden, bruges venstretrin og højretrin skiftevis.

  Til toppen
  Ærøtrin (vuggende gangtrin)
  Ærøtrin og vuggende gangtrin er varianter af samme trin.
  De danses som en mellemting mellem gangtrin og hoptrin,
  Hvilket vil sige som et gangtrin med en hælhævning.

  Til toppen