Den Røde Lue: Musikeksempel:
  Evald Thomsen fra Himmerland (født 1913). Optagelserne
er udført af Thorkild Knudsen og Anelise Nørgård 1963
.
Ingen video
Dansebeskrivelse:

Parvis i stor kreds med alm. håndfatning.

1: Kreds Hoptrin til venstre.
2: Kreds Hoptrin til højre.
(Hoptrin: Skiftevis 2 hop på venstre og højre fod)

Kæde med hoptrin (herrerne til højre, damerne til venstre).

Parvis hopsa rundt.

Yugu (Jugoslavien): Musikeksempel:
Ingen dansevideo Dansens dag på Frilandsmuseet 2009 - Foto: Liselotte Heiredal - Klik på billedet for en forstørrelse
Dansebeskrivelse:
  Stor kreds med håndfatning.    
A 3 gangtrin til venstre og vend.
3 gangtrin til højre og vend.
} l alt 4 gange
B Højre fod 1 trin til højre.
venstre fod samler til.
Højre fod: Frem, til siden, samle.
} l alt 4 gange
C Kredsen bevæger sig mod højre med springende trin, hvor skiftevis
venstre ben svinges bagud, og højre ben svinges fremad.
Dansens dag på Frilandsmuseet 30 august 2009
Foto: Liselotte Heiredal - Klik på billedet for en forstørrelse
Den Toppede Høne fra Sjælland: Musikeksempel:
Ingen dansevideo
Dansebeskrivelse:
  3 personer (1 herre og 2 damer eller 1 dame og 2 herrer) i en lille kreds.
A 1) Hoptrin til venstre.
2) Hoptrin til højre.
B - hvis to damer De to damer slipper håndfatningen med hinanden, men holder stadig herren i hånden:
Den ene dame løber gennem porten (under herrens og den anden dames arme) bagom herren (som drejer med rundt) og hjem på plads.
Den anden dame gør det samme.
B - hvis to herrer De to herrer slipper håndfatningen med hinanden, men holder stadig herren i hånden:
Den ene herre løber gennem porten (under damens og den anden herres arme) bagom damen (som drejer med rundt) og hjem på plads.
Den anden herre gør det samme
  B-delen gentages.
   
Node
Den Lille Vendelbo fra Lolland-Falster: Musikeksempel:
Ingen dansevideo
Dansebeskrivelse:
  Parvis i kreds.
A Man står parvis overfor hinanden, og holder hinanden i begge hænderne med armene strakt ud til siderne:
B 7 sidelobstrin med solen.
C 7 sideløbstrin mod solen.
D 2 klap i egne hænder og 1 gang rundt med hojre armkrog.
E 2 klap i egne hænder og 1 gang rundt med venstre armkrog.
F 8 polkatriri rundt parvis.
Node
Himmelsengen: (Four Poster Bed fra USA)
Ingen dansevideo
Dansebeskrivelse:
A: a Par 1 og 3 går mod hverandre og tilbage på plads. - 8 gangtrin
     b Par 1 og 3 går forbi hinanden og mødes med fremmed danser bag par 2 og 4. - 8 gangtrin.
 
A: c 1. og 3 . herre svinger 3. og 1. dame med 8 hurretrin.
    d Alle går ind på 2 rækker. - Gangtrin mod. midten og tilbage. - 8 gangtrin.
 
B: e Par 1 og 3 går forbi hinanden og mødes med egen danser på modstående plads. - 8 gangtran.
     f 1. og 3. par svinger egen danser. • 8 hurretrin.
 
B: g Alle går ind på 2 rækker. - Gangtrin, midten, og tilbage. - 8 gangtrin.
     h Par 1 og 3 går igen forbi hinanden og mødes med fremmed. 2. og 4. par. - 8 gangtrin.
 
A: i 1. og 3 . herre svinger 3. og 1. dame med 8 hurretrin.
     j Alle går ind på 2 rækker. - Gangtrin mod. midten og tilbage. - 8 gangtrin.
 
A: k 1. og 3. par går forbi hinanden og hjem på plads - 8 gangtrin.
     l Alle par svinger egen danser. - 8 hurretrin.
 
B: m Alle damer går frem til næste herre til højre i kredsen, og alle svinger 12-14 hurretrin.
     n Parvis krydshånds fatning og promenade (march) l gang rundt i kredsen - højre om til herrens plads. 16 gangtrin.
 
Dansen gentages med den nye partner.
 
Når 4. gennemdansning er forbi er alle damer nået hjem til egen herre.
 
Afslutning af dansen:
A: Kreds til venstre. - 16 gangtrin.
A: Kreds til højre. - 16 gangtrin.
B: Sving egen danser med 16 hurretrin.
B: Promenade rundt i kredsen parvis med krydshånds f atning. 16 Gangtrin.
 
Til hele dansen skal melodien gentages 9 gange.
Hver gang et par skal gå til hver sin side, går herren til venstre og damen til højre.
Opstilling: 4 par i kvadrille - fig. 1.
Trin: Gangtrin og Hurretrin
Musik: A + A - B + B
Melod I : Crooked Stovepipe

Musikeksempel på video: Elly Kelly's Crooked Stove Pipe Jig (verry US style - nyd hende) 

Du kan se filmen på fuld skærm ved at klikke på 
(tryk på tasten Esc for at vende tilbage)
Kinesisk sammenbrud (amerikansk): Musikeksempel (på super amerikansk og ikke som vi kender den fra Spillemandsansen):
Ingen dansevideo men en morsom musikvideo med en gammel 78'er from over there òòò
Dansebeskrivelse: Kvadrille. 4 par, dansk eller udenlandsk nummerering.
Melodi og dans fra USA. Melodi spilles 9 gange,. Frisk gang.
"vers" 1. 3, 5, 7. 9: "kredsde!" med alle.
"vers" 2. 4. 6, 8: opføringsdel med 1' par. 2' par, osv.
Kredsdel: kreds med og mod sol
  dosido om fremmed og om egen
  kæde til egen plads (hurtig kæde);
sidste gang (."vers" 9) kæde kun ni møde med egen og derefter promenade mod sol til egen plads
Opføringsdel: opførende par (fx. kun l' par) har parvis balance og parvis hurresving
  opførende par går mod modstående ('der står stille) og tilbage igen
  opførende går gennem modstående par og herre til venstre og dame til højre rundt således at
  alle 4 går mod opførendes oprindelige plads og tilbage igen
  de 4 skilles i midten, går ud gennem nærmeste sidepar, og omtrent hjem på plads således at der dannes sidelinier. 2x4 personer, der går mod hinanden og tilbage igen
  alle har parvis hurretnn på egen plads
eller hvad med denne her òòò

Chinese Breakdown at a family reunion in Pipestem, West Virginia. The band
members are from the left, Mark Campbell, Jim Costa, and Jim Lloyd.