Schottis från Viksta / Tyska polskan: Folkliga danser från Uppland - Upplands Distrikt AV 1993