Schottis från Tierp:
 Folkliga danser från Uppland  1993