Schottis från Björklinge / Tyska polskan: Folkliga danser från Uppland -  1993