"Les Lanciers"  4 par=kvadrille  Musikken er lånt fra Nørre Gymnasium
Videoer lånt fra
Holstebro Gymnasium
Noder lånt fra Folkets Hus Spillefolk

Dansebeskrivelserne er lånt fra Nakskov Gymnasium
(www.3x-1985.dk/Lanciers/Lancier.doc) og fra siderne
www.idaho.dk  og intra.stgym.dk/idr/les_lanciers.htm
 

Lanciers har været danset overalt i Danmark, og har overlevet i ‘almindelig brug’ frem til vore dage. Den har sin oprindelse i Storbritannien, hvor John Duval i 1817 komponerede et sæt danse til en fin fest. Han kaldte dansesuiten for ‘The Lancers Quadrilles’ - Lansenérernes kvadriller. Dansen var helt sikkert et stort udstyrsstykke med hjelme, faner og ikke mindst lanser og blev danset ved en hoffest i Dublin i Irland.
I 1820’erne udkom i London mange udgaver af ‘Lansenér-kvadriller’. En af disse var af Joseph Hart, hvis dansefigurer skilte sig ud fra Duvals. Dansen blev meget populær i de finere engelske kredse, men gik som så mange andre modedanse efter nogle få år i glemmebogen. 
I 1850 blev Harts ‘The Lancers’ igen populær i London og senere i Paris, hvor der fandtes en komponist ved navn Mikel. Han komponerede nye franske varianter af The Lancers/Les Lanciers. Hans 3. sæt havnede også i Danmark og blev udgivet i 1860, hvor den straks blev populær.
Det er den melodi, vi i dag kender som ’vor egen danske Lanciers’
Bemærk at i de her beskrevne/viste danser to par ad gangen.

1.Tur (La Dorset)
2.Tur (La Victoria, Kompliment turen)
3.Tur (Les Moulinets, Damemølle-turen)
4.Tur (Les Visites, Visit-turen)
5. tur (Les Lancers, Kæde- eller Herremølle-turen)
 
"Les Lanciers" 1.Tur (La Dorset)) Musikken Noder (742)
Dansebeskrivelse:

En runde:

 • Start med at give et kompliment til din dansepartner og dernæst til din corner (hjørnet). 
  Evt. lav dansefatning til corner og lav en omdrejning med chassetrin, indtil du er på samme udgangspunkt igen.
 • Par 1 & 2 går ind mod midten og hilser med et nik, hvorefter de går baglæns tilbage på deres plads igen.
  Frem: Chasse (start med venstre) - gå (højre) og saml
  Tilbage: Chasse (start med højre ) - gå (venstre) og saml
 • Par 1 & 2 går ind mod midten, giver højre hånd til modsatte danser og mødes med sin partner på den modsatte pars plads med et curtisy turn dvs. Herren følger damen på plads.
  Frem: Chasse (start med venstre) - gå (højre) og saml
 • Par 1 & 2 skal nu bytte plads. Par 2 går hen imod deres oprindelige plads samtidig med at de laver en bro (med en hånd). Par 1 går hen imod deres oprindelige plads og under broen. Når parrene kommer på plads med et curtisy turn dvs. Herren følger damen på plads.
  Dette gentages, men denne gang laver Par 1 broen som Par 2 går under.

Denne runde gentages i alt fire gange:

1.runde: Par 1  samt  Par 2
2.runde: Par 3  samt  Par 4
3.runde: Par 2  samt  Par 1
4.runde: Par 4 samt  Par 3

Bemærk at de danser to par ad gangen

Se også denne version fra  Langkær Gymnasium
 
"Les Lanciers" 2.Tur (La Victoria, Kompliment turen) Musikken Noder (742)
Dansebeskrivelse:

En runde:

 • Start med at give et kompliment til din dansepartner og dernæst til dit corner (hjørnet)
 • Par 1 & 2 går ind mod midten og hilser med et nik, hvorefter de går baglæns tilbage på deres plads igen.
  Frem: Chasse (start med venstre) - gå (højre) og saml.
  Tilbage: Chasse (start med højre ) - gå (venstre) og saml.
 • Dame 1 & 2 føres af deres herre ind mod midten, så de står overfor hinanden men med ryggen til det andet par.
 • Kompliment.
 • De aktive dansere laver nu individuelt et sidechassetrin til højre og dernæst et balancier trin (Kryds benene foran). Imens  vendes hovedet hele tiden mod ens dansepartner.
 • Dette gentages til venstre.
 • Parret giver hinanden hånden og danser rundt, så de kommer til at stå på en række med deres egen corner.
 • De to rækker går imod hinanden, nikker evt. hopper og går tilbage igen.
  Frem: Chasse (start med venstre) - gå (højre) og saml.
  Tilbage: Chasse (start med højre ) - gå (venstre) og saml.
 • Alle par tager nu dansefatning og svinger på stedet eller hen til deres plads. (Husk at Par 1 & 2 har skiftet plads i denne runde)

Denne runde gentages i alt fire gange:

1.runde: Par 1  samt  Par 2
2.runde: Par 3  samt  Par 4
3.runde: Par 2  samt  Par 1
4.runde: Par 4 samt  Par 3

Bemærk at de danser to par ad gangen

Se også denne version fra  Langkær Gymnasium
 
"Les Lanciers" 3.Tur (Les Moulinets, Damemølle-turen) Musikken Noder (742)
Dansebeskrivelse:

 En runde:

 • Start med at give et kompliment til din dansepartner og dernæst til dit corner (hjørnet)
 • Dame 1 går alene ind mod midten og kigger på Herre 2, som bagefter går alene ind mod midten. 
 • De tager begge et skridt mod højre før de hilser på hinanden med at kompliment.
 • Dame 1 vender sig mod sin dansepartner og hilser med et nik. Par 3 & 4 hilser også på hinanden med et nik og gør klar til at sende sin dame ind i midten til en damemølle, hvorimod Herre 2 går tilbage til sin plads, før han er klar til at sende sin dame ind i midten til damemøllen.
 • Damemøllen: Alle damer har højre arm og skulder ind mod midten. Hver dame holder på håndleddet på dame foran (En 4-hånds-kongestol) klar til at lave en mølle tur drejende til højre.
  De tager 2 chasse trin over til modsatte herre, som tager imod med et curtisy turn for derefter at sende damen ind i møllen igen. Her er der igen 2 chasse trin til at komme tilbage til egen partner, som tager imod med et curtisy turn.

Denne runde gentages i alt fire gange:

1.runde: Par 1  samt  Par 2
2.runde: Par 3  samt  Par 4
3.runde: Par 2  samt  Par 1
4.runde: Par 4 samt  Par 3

Bemærk at de danser to par ad gangen

Se også denne version fra  Langkær Gymnasium
 
"Les Lanciers" 4.Tur (Les Visites, Visit-turen) Musikken Noder (742)
Dansebeskrivelse:

 En runde:

 • Start med at give et kompliment til din dansepartner og dernæst til dit corner (hjørnet)
 • Par 1 går ind i midten og stiller sig overfor Par 3 (skråt-chasse  - gå og saml), hvorefter parrene giver et kompliment. 
 • Par 1 går videre og stiller sig overfor Par 2 (skråt-chasse  - gå og saml), hvorefter parrene giver et kompliment. 
 • Damerne tager nu et side-chasse til venstre foran herrerne, mens herrerne tager et side chasse til højre. Her laves 3 balancier trin (Kryds benene foran).
 • Dette gentages til den modsatte side.
 • Dame 1 & Herre 2 giver hinanden højre hånd og går forbi for at mødes med deres egen partner til et curtisy turn. Det samme gør Dame 2 & Herre 1. Her bruges almindelige chasse trin.
 • Dette gentages, så parrene kommer til at stå på deres oprindelige plads igen.

Denne runde gentages i alt fire gange:

1.runde: Par 1  samt  Par 2
2.runde: Par 3  samt  Par 4
3.runde: Par 2  samt  Par 1
4.runde: Par 4 samt  Par 3

Bemærk at de danser to par ad gangen

Se også denne version fra  Langkær Gymnasium
 
"Les Lanciers" 5. tur (Les Lancers, Kæde- eller Herremølle-turen) Musikken Noder (742)
Dansebeskrivelse:

En runde:

 • Start med at give et kompliment til din dansepartner og vend dernæst ryggen til dansepartneren og kig på din corner (hjørnet) for at gøre klar til kæde.
 • Kæde: Start med at give venstre hånd til corner, gå forbi og giv højre hånd til den næste, gå forbi og giv venstre hånd til den næste o.s.v.
  Når du møder din partner - på modsatte side - giver du hånd og går forbi uden at slippe hænderne, men vend dig derefter mod partneren og giv et kompliment.
  Start kæden igen ved at vende ryggen til partneren og giv venstre hånd til corner. Anden gang du møder din partner, laver i et curtisy turn.
 • Par 1 vende sig om
 • Par 3 (par til højre) stiller sig bagved Par 1
 • Par 4 (par til venstre) stiller sig bagved Par 3
 • Par 2 (par overfor) stiller sig bagved Par 4
 • Herrerne sætter damerne af til højre, mens de selv tager side-chassetrin til venstre. Her laves 3 balancier trin. 
  Efter damerne er sat af til højre fortsætter de med side-chassetrin til højre. Her laves 3 balancier trin. 
 • Herrerne og damerne skifter side med side-chassetrin til modsatte side. Damerne foran herrerne. Herefter laves 3 balancier trin. 
 • De dansende i rækken vender sig nu en kvart omgang, så de stå på en række med henholdsvis Dame 1 og Herre 1 forrest. Dame 1 og Herre 1 vender sig nu  klappende væk fra midten - damerækken til venstre og herrerækken til højre - og går ned udvendigt langs deres egen række. De øvrige damer og herrer følger klappende efter i samme spor. Når hele rækken er "vendt", drejer Dame 1 og Herre 1 sig igen en halv omgang og går op indvendigt langs deres egen række til de er nået på plads igen. De øvrige damer og herrer følger efter i samme spor. De dansende i rækken vender sig nu en kvart omgang, så de stå på en linien med hinanden i hænderne og kigger ind mod midten.
 • De to rækker går imod hinanden, nikker evt. hopper og går tilbage igen.
  Frem: Chasse (start med venstre) - gå (højre) og saml.
  Tilbage: Chasse (start med højre ) - gå (venstre) og saml.
 • Mens Par 3 & 4 går imod hinanden og tilbage igen, går Par 1 & 2 tilbage til deres plads og gør klar til en herremølle.
 • Herremølle: Alle herrerne har højre arm og skulder ind mod midten. Hver herre holder på håndleddet på herren foran (En 4-hånds-kongestol), mens de har den anden arm om livet på deres dansepartner, klar til at lave en mølle tur drejende til højre. Damerne har deres venstre hånd på herrens skulder.
 • Møllen drejer en omgang, så alle parrene er tilbage på deres plads, klar til at gå kæde. Hvis det kan nås, gives kompliment før kæden.
  Den sidste gang møllen drejer, kan den evt. drejes baglæns.

 Denne runde gentages i alt fire gange:

1.runde: Par 1  samt  Par 2
2.runde: Par 3  samt  Par 4
3.runde: Par 2  samt  Par 1
4.runde: Par 4 samt  Par 3

Bemærk at de danser to par ad gangen

OBS! Melodi og dans følges ikke helt ad


Se også denne version fra  Langkær Gymnasium